Hieronder vind je het inschrijfformulier van MHC Weesp. Inschrijven kan als:

  • volledig lid
  • trainingslid (speelt geen competitie)
  • trimlid
  • vrijwilliger (incl. coach, manager, scheidsrechter)

 

Nadat het formulier is ingevuld, kom je op de bevestigingspagina met onderaan de bevestigingsknop waarmee de inschrijving wordt ingediend. Hierna ontvang je een mail met verdere informatie. 


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Type lidmaatschap
   
Hockey achtergrond
   
   
   
   
   
Vrijwilligerswerkzaamheden
 
De Mixed Hockey Club Weesp draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Iedereen wordt geacht een steentje bij te dragen op zijn of haar manier. Het invullen van onderstaande vragen is verplicht. Voor leden beneden de 18 jaar dient deze informatie door de ouders ingevuld te worden.

 
   
   
   
   
   
   
Waar bent u goed in en/of waar gaat uw belangstelling naar uit?
 
Wij kunnen onze doelstellingen niet bereiken zonder de actieve betrokkenheid van vele leden en ouders. Bereidheid tot vrijwilligersinzet is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor het lidmaatschap en het in behandeling nemen van dit aanmeldingsformulier. Je kunt hieronder aangeven waar wij je voor kunnen benaderen. Voor leden beneden de 18 jaar dient deze informatie uiteraard door de ouders ingevuld te worden . De ouders zullen dan uiteraard benaderd worden voor de uitvoer van de vrijwilligers taak. Wil je minimaal één keuze invullen.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Opmerkingen
   
Rabobank
 
Nieuwe leden ontvangen bij het openen van een Rabobank Topkidrekening (tot 9 jaar) een speciale MHC Weesp hockeystick. De betreffende persoon/ouder kan aangeven of hij/zij van dit aanbod gebruik wil maken. Als u hier gebruik van maakt, stuurt MHCW het formulier naar de Rabobank. De Rabobank neemt dan contact op met u op.

 
   
Ondertekening
 
Ondergetekende meldt zichzelf of bovenstaand minderjarig persoon aan en verklaart akkoord te gaan met het Huishoudelijk Reglement (zie elders op deze site) en met automatische incasso van de contributie met ingang van het seizoen 2015-2016. Wilt u het ondertekende formulier sturen naar: Postbus 371, 1380 AJ Weesp.